ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletเก้าอี้สำนักงาน ผู้บริหารทรงสูง
bulletเก้าอี้สำนักงานระดับ กลาง
bulletเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร ทรงเตี้ย
bulletเก้าอี้หน้าโต๊ะผู้บริหาร
bulletเก้าอี้ชุด ประชุม
bulletเก้าอี้แถว รับแขก
dot
dot
bulletโต๊ะทำงานผู้บริหาร
bulletโต๊ะทำงานพนักงานทั่วไป
dot
ชุดตู้เก็บเอกสาร
dot
bulletตู้เก็บเอกสารทรงสูง
bullet ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย
dot
dot
bulletชุดโต๊ะประชุมห้องเล็ก
bulletชุดโต๊ะประชุมห้องขนาดใหญ่
dot
หมวดพาร์ทิชั่น
dot
bulletพาร์ทิชั่น
dot
สมัครรับข่าวสารบริษัท

dot
ใบเสนอราคาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
โต๊ะทำงานผู้บริหาร
รหัสสินค้า : BTC-1803MC  (เมลามีนทั้งตัว)
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร(ห้องหัวหน้าฝ่าย)
ประกอบด้วยตู้เตี้ยใต้โต๊ะ + ตู้ข้างบานเลื่อน 
โต๊ะขนาด. 180x100x75.cm  
 ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
   
   รหัสสินค้า : BTC- 1603MC (เมลามีนทั้งตัว)
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานเข้ามุมขวา
ประเภทสินค้า : ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 
ขนาด. 160x120x75.cm 
 ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
   
   รหัสสินค้า : BTC-1612CP (เมลามีนทั้งตัว) 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานเข้ามุม
ประเภทสินค้า : ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 
ขนาด. 165x120x75.cm 
 ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
   

รหัสสินค้า : BTC-240 (H) VIP (เมลามีนทั้งตัว)
ชื่อสินค้า   : ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วยBTC-240P + BTS-120C + BTC-653 และตู้สูงBTC-800FO + BTC-800GO (รวมทั้งหมด 5 ชิ้น ) 
 ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

   

รหัสสินค้า : BTC- 240 (M) VIP (เมลามีนทั้งตัว) 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วย BTC-240IO + BTR-1200 + BTC-840O + BTC-8156O (รวมทั้งหมด 5 ชิ้น)  
ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่ประเทศ 

   
รหัสสินค้า : BTC - 24182 (H)VIP (เมลามีนทั้งตัว) 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วยโต๊ะทำงานตัวใหญ่ และ ตู้เตี้ยข้างพร้อมตู้เตี้ยแบบ 2 ลิ้นซักตามแบบ ( สามารถเลือกสีโต๊ะได้) 
ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 
 
   

รหัสสินค้า :BTC-2400LO เคลือบผิวเมลามีนทั้งตัว 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วยโต๊ะ ทำงานรูปตัวแอล และ ตู้สูงBTC-8516O BTC-840O
ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 

   
รหัสสินค้า : BTC-2400T เคลือบผิวเมลามีนทั้งตัว 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วยโต๊ะทำงานตามแบบพร้อมตู้เตี้ย 
สามารถเลือกสีได้ (ขนาดของโต๊ะ ลูกค้า กำหนดเองได้) 
ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 
   
รหัสสินค้า : BTC-2200T เคลือบผิวเมลามีนทั้งตัว 
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานผู้บริหาร
ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน ตู้เอกสารสูง  ตู้เตี้ยด้านข้าง
ขนาดตามแบบ. 220x80x75.cm 
 ราคาติดต่อบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เลขที่ 79/220 หมู่ 19 ซอยรัตนโชค 12 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.02-1746440, 02-1746441,02-1746442 Fax 02-1746443